Validius -järjestelmän käyttöehdot

Palvelun sisältö on suojattu Suomessa ja ulkomailla voimassaolevilla laeilla, mukaan lukien tekijänoikeuslailla. Palvelun tekninen toteutus ja sisältö kokonaisuudessaan on Validiuksen tai sen sisällöntuottajien omaisuutta. Palvelun sisältöön luetaan kuuluvaksi myös kaikki Validius-sivustolla tai palvelussa käytetyt merkit, kuvat, nimet, jne sekä tekniset ratkaisut.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Nämä käyttöehdot sitovat käyttäjää, kun käyttäjä on hyväksynyt käyttöehdot rastittamalla/ klikkaamalla sivun alalaidassa olevan ”Hyväksyn” -rastin. Hyväksyessään nämä käyttöehdot ja aloittaessaan palvelun käytön, käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua omaan käyttöönsä. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää, julkaista, kopioida, välittää yleisölle, tai muutoinkaan saattaa yleisön saataviin palvelun sisältöä ilman Validiuksen taikka ilmoitetun muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa.

Palvelu on ainoastaan vähintään 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä. Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksen tämän palvelun käyttöön ja on tietoinen palvelun käyttöehtojen ja tietosuojan sisällöstä. Käyttämällä sivustoa käyttäjä vahvistaa, että hän on hankkinut tarvittavan suostumuksen.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Kaikki tiedot, joita käyttäjä jakaa tai lähettää sivustolle ovat hänen omalla vastuullaan. Käyttäjän tulee ilmoittaa Validiukselle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on ilman hänen suostumustaan joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

Validius ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Jos Validius -palvelussa on palveluntarjoajasta aiheutuva häiriö, jonka johdosta käyttäjä ei ole voinut käyttää palvelua sillä tavoin kuin hän on perustellusti voinut olettaa käyttävänsä vastaavaa palvelua, käyttäjällä on oikeus saada hyvityksenä ensisijaisesti samanarvoinen katselukerta ilmaiseksi tai toissijaisesti, mikäli uuden ilmaisen katselukerran ei voida kohtuudella katsoa muodostavan oikeaa hyvitystä, palvelusta maksettu rahasumma takaisin.

Mikäli käyttäjä poistuu palvelusta siinä olevien linkkien kautta ulkopuolisiin palveluihin, tapahtuu se käyttäjän omalla vastuulla. Palvelun käyttö voi mahdollistaa pääsyn käyttämään tai tilaamaan myös muiden palveluntarjoajien tuotteita tai palveluita. Validius ei vastaa näiden muiden palveluntarjoajien tuotteista, palveluista, toiminnasta, ehdoista tai niiden antamista tiedoista eikä käyttäjän mahdollisista sitoumuksista ja niistä aiheutuvista velvollisuuksista muille palveluntarjoajille.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikista vahingoista, mukaan lukien muun muassa kustannukset ja tappiot, jotka aiheutuvat Validiukselle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti.

Validius puuttuu palvelun sisällön näiden käyttöehtojen tai lain vastaiseen käyttämiseen parhaaksi katsomallaan tavalla, ja siitä voi koitua käyttäjälle oikeudellisia seuraamuksia mukaan lukien rikosoikeudellisia seuraamuksia ja/tai vahingonkorvausvelvollisuus.

Palvelun muuttaminen ja lopettaminen

Koska palvelua kehitetään jatkuvasti, pidättää Validius itselleen oikeuden päivittää palvelun sisältöä ja tehdä muutoksia tästä käyttäjälle etukäteen ilmoittamatta. Hinnanmuutoksista sekä palvelun laajoista muutoksistaValidius ilmoittaa asiakailleen hyvissä ajoin. Hinnanmuutosten tai muiden muutosten yhteydessä Validius voi keskeyttää tilauksen pidentämisen. Käyttäjän jo määräajaksi maksamaa käyttäoikeutta ei kuitenkaan voi myöhemmin voimaan tulleen hinnanmuutoksen perusteella perua tai keskeyttää. Käyttäjä voi irtisanoa muun kuin määräaikaisen käyttösopimuksen ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@validius.fi. Irtisanominen tulee voimaan irtisanomisilmoituksen ajankohtaa seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Käyttäjällä on velvollisuus suorittaa käyttökorvaus myös siltä kalenterikuukaudelta, jolloin käyttösopimus on päättynyt.

Validiuksella on oikeus välittömästi keskeyttää käyttäjän pääsy palveluun sekä estää myöhempi käyttö, jos käyttäjä toimii velvollisuuksiensa vastaisesti.

Validius pidättää itsellään oikeuden Validius -palveluun kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet eteenpäin.

Tiedot palvelun tarjoajasta:

Validius Group Oy
PL 22
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2595873-3

Pääsääntöinen asiointi tapahtuu Validius -palvelun käyttöliittymän välityksellä.

Tuotteiden pääominaisuudet

Validius -tuotteita ovat taloushallintoon, perintää ja niin liittyvät erilaiset itsepalvelu-, rajapinta- ja palvelutuotteet. Tuotteiden hinnat vaihtelevat suuresti riippuen tuotteesta ja palvelusta. Tuotteiden tarkat hintatiedot on ilmoitettu aina tuotteen yhteydessä.

Validiuksen web-palvelussa muiden pakettien ja palveluiden käyttöehdot löytyvät aina kyseisen palvelun yhteydestä.

Peruuttamisoikeus

Validius -tuotteiden peruuttamisoikeus on rajoitettu kuluttajasuojalain 6 luvun 16§:n kohdan mukaisesti. Validius -tuotteilla ei ole peruuttamisoikeutta tuotteen käyttöönoton jälkeen.

Asiakaspalvelu

Palvelemme sinua kaikissa Validiusta koskevissa kysymyksissä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Yleisimpiin ongelmiin löydät vastauksen sivuiltamme. Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluumme, suosittelemme tutustumaan usein kysyttyihin kysymyksiin.

Validiuksen asiakaspalvelu on avoinna

arkisin klo 9 - 16.00, asiakaspalvelun tavoitat numerossa 010 323 3300 tai sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@validius.fi

Henkilötietojen käsittely

Validius kerää käyttäjän henkilötiedot, jotka ovat tarpeen palvelun ja sen maksuliikenteen hallinnoimiseksi sekä palvelun ylläpitämiseksi sekä tarkistaakseen, miten käyttäjät käyttävät palvelua. Validius sitoutuu käsittelemään henkilötietoja huolellisesti sekä muutoinkin kaikin puolin henkilötietolain vaatimusten mukaisesti. Yksityiskohtaisempi kuvaus henkilötietojen käsittelystä löytyy sivustoiltamme rekisteriselosteesta

Käyttäjä antaa suostumuksensa näissä käyttöehdoissa ja tietosuojassa kuvattuun henkilötietojensa käsittelyyn hyväksymällä käyttöehdot. Käyttäjä hyväksyy, että Validius sekä sen sisällöntuottajat ja yhteistyökumppanit voivat lähettää käyttäjälle informaatiota sekä palveluviestejä Validius -palveluiden kehityksestä ja muutoksista, palvelukatkoksista, sekä Validius palvelutarjonnan tarjouksista. Muutoin Validius ei myy eikä luovuta käyttäjän henkilötietoja eikä sähköpostiosoitteita eteenpäin. Käyttäjä voi pyytää palveluviesteille eston lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen asiakaspalvelu@validius.fi.

Käyttäjä voi kysyä tietoja kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelystä, kirjallisesti osoitteesta: asiakaspalvelu@validius.fi.

Evästeet

Validius voi käyttää palvelussaan evästeitä (cookies). Eväste on informaatiotiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Palvelu kerää automaattisesti tietoa, jota käyttäjän selain palvelulle lähettää (esim. IP-osoite, selaintyyppi, domain josta palveluun kirjaudutaan, tiedot joita palvelun hakutoiminnon avulla haetaan), kun käyttäjä kirjautuu palveluun.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia. Estämällä evästeiden käytön, käyttäjä ei pysty hyödyntämään palvelumme kaikkia ominaisuuksia.

Käyttöehtojen muuttaminen

Validius voi muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti. Muutoksista palvelun käyttöehtoihin ilmoitetaan käyttäjälle tällä sivulla, asiakastiedotteissa sekä palveluviesteissä. Mahdolliset olennaiset ehtomuutokset Validius hyväksyttää käyttäjällä aktiivisesti ennen kuin käyttäjän on mahdollista jatkaa palvelun käyttöä.

Tekniikka & virukset

Validius kehittää ja ylläpitää palvelua jatkuvasti, päivitykset sekä ylläpitotehtävät pyritään jaksottamaan siten ettei huolto tai päivitys töitä tehdä suorien lähetysten aikana.

Validius ei voi taata, että sivusto toimii aina sataprosenttisesti. Toimintoja voidaan välillä sulkea esim. ylläpitoa varten ja toiminnot voivat tästä syystä olla poissa käytöstä. Käyttökatkoksista Validius ilmoittaa verkkosivuillaan sekä uutiskirjeissä ja asiakasteidotteissa.

Validius pyrkii siihen, että palvelu on viruksista vapaa, mutta tätä ei kuitenkaan voida taata. Palvelun käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja riskillä. Käyttäjiä suositellaan aina käyttämään omaa virustorjuntaohjelmaa.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Kaikki palveluun, sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännökset.