Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Mahdolliset uutiskirjettä ja jakelua koskevat kysymykset voi osoittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@validius.fi.

Toimeksiannot hoidetaan tehokkaasti ja yksilöllisesti lainsäädäntöä ja hyvää perintätapaa noudattaen. Asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökuntamme palvelee ystävällisesti niin asiakkaitamme kuin velallisiakin. Tavoitteenamme on säilyttää asiakkaidemme hyvät keskinäiset asiakassuhteensa väliaikaisten taloudellisten vaikeuksienkin aikana.

Validius Group tarjoaa räätälöityjä perintä- ja maksunvalvontaratkaisuja, jotka voidaan mukauttaa yrityksen erityistarpeisiin ja yksilöllisiin liikesuhteisiin.Validiuksen uutiskirje lähetetään sen tilanneille sekä markkinointitarkoituksessa Validiuksen kohderyhmään kuuluvien yritysten niille henkilöille, joiden työhön laskutus-, perintä- ja teknologiapalvelut kuuluvat.

1. Rekisterinpitäjä

Validius Group Oy
PL 22
00101 HELSINKI
010 323 3300

2. Rekisteriasiat

Rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa asiakaspalvelu: puh. 010 323 3300, etunimi.sukunimi@validius.fi

3. Rekisterin nimi

Validius Group Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- tai kumppanuussuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Validiuksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Validuksen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Validiuksen viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätiedot: Nimi, yritys, työosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Segmentointitiedot: Verkkosivuston, uutiskirjeiden ja muun sähköisen tiedotus- ja markkinointimateriaalin käyttäjämäärä ja käyttäjäkunnan rakenne sekä kampanja-, tuote- ja muihin palautteisiin ja olosuhteisiin liittyvä tieto, jotka mahdollistavat tuotteista ja palveluista informoimisen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Validiuksen ja sen yhteistyökumppaneiden asiakkailtaan ja kumppaneiltaan kerättävät tiedot esimerkiksi tilaisuuksiin ja valmennuksiin osallistuttaessa. Validius Gropu Oy:n asiakasrekisterin tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Fonecta Oy:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Micromedia Oy:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Validius ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Validius ei luovuta konserniyhtiöitään lukuun ottamatta henkilötietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten. Validius voi luovuttaa henkilötietoja toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Validius voi myös luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita Validius käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Validiuksen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on, suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Validiuksen uutiskirjeen tilaus sekä siten kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

This confidentiality description is only available in Finnish. If you desire this description in English, please contact asiakaspalvelu@validius.fi.